Kontakt

 

Jasmina Šarić
Kustosica
jasmina.saric@lauba.hr

Ana Žlender
Voditeljica događanja
ana.zlender@lauba.hr

Kristina Jakuš
Marketing i odnosi s javnošću
kristina.jakus@lauba.hr

Martina Marić
Stručna suradnica
martina.maric@lauba.hr